Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania 7/2022 (ZSpT.261.8.2022) p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup i instalację systemu monitoringu w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Pytania 1 i 2 do zapytania ofertowego 7/2022

Dotyczy zapytania ofertowego 7/2022 (ZSpT.261.8.2022)

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie ilości urządzeń do montażu a w szczególności podpunktu „G”

Odpowiedź 1.

Odpowiadając na Państwa zapytanie dotyczące zapytania ofertowego 7/2022 (ZSpT.261.8.2022) informuje, że zapytanie ofertowe na zakup i instalację systemu monitoringu dotyczy montażu 10 kamer wewnętrznych i 3 kamer wewnętrznych. Załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego w ust. 2 pkt G został zmieniony pismem nr ZSpT.261.8.1.2022 z dnia 17 maja 2022 roku i został udostępniony na stronie BIP jednostki. 

Pytanie 2.

Proszę o informację odpowiedź na pytanie w postępowaniu na: Zakup i instalacja systemu monitoringu w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile:

W związku z faktem, iż kamera tubowa o zaproponowanych przez Państwa parametrach nie jest już dostępna u dystrybutorów, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zastosowanie kamery o parametrach podanych w załączonej karcie katalogowej.

Odpowiedź 2.

Odpowiadając na Państwa zapytanie dotyczące zapytania ofertowego 7/2022 (ZSpT.261.8.2022) informuje, że zaproponowany przez Państwa produkt musi być o parametrach równoważnych lub lepszych od ujętych w specyfikacji zapytania ofertowego.

Metryka

Sprostowanie do zapytania ofertowego 7/2022

Sprostowanie załącznika nr 2 do zapytania ofertowego 7/2022.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 7/2022

Przedmiotem zamówienia jest zakup i instalacja systemu monitoringu w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego dostawa materiałów na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 6/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 5/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o unieważnieniu postępowania i odrzuceniu oferty

Dotyczy postępowania p.n.:

Udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę lakieru do profilaktyki stomatologicznej na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania p.n.:

udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Metryka

Pytanie 1 do zapytania ofertowego 4/2022

Dotyczy zapytania ofertowego 4/2022 (ZSpT.261.4.2022)

Pytanie 1.

Proszę o informację czy serwis klimatyzatora w okresie gwarancji jest wliczony w kwotę oferty czy będzie na to osobna umowa? Przypomnę, że jeżeli gwarancja trwa 36 miesięcy to na ten okres przypada 6 serwisów.

Odpowiedź.

Odpowiadając na Państwa zapytanie dotyczące zapytania ofertowego 4/2022 (ZSpT.261.4.2022) informuję, że serwis klimatyzatora w okresie gwarancji powinien zostać wliczony w kwotę oferty.

Metryka

Zapytanie ofertowe 4/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzacji w gabinecie stomatologicznym w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 3/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lakieru do profilaktyki stomatologicznej na wyposażenie gabinetu stomatologicznego w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania p.n.:
O udzielenie zamówienia publicznego nr 2/2022 w trybie zapytania ofertowego na zadanie dotyczące projektu „Teatralna stawia na zawodowców” - poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 polegającego na dostawie 1 drukarki 3d, 2 skanerów 3d, materiałów eksploatacyjnych do obróbki wydruków 3d (filamenty), 1 skanera poligraficznego, poligraficznych przyrządów kontrolno - pomiarowych, 1 dysometru refleksyjnego, 1 aparatu fotograficznego do pracowni drukarskiej w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 2/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 drukarki 3d FFF, 2 skanerów 3d, materiałów eksploatacyjnych do obróbki wydruków 3d (filamenty), 1 skanera poligraficznego, poligraficzne przyrządy kontrolno-pomiarowe, 1 densytometru refleksyjnego, 1 aparatu fotograficznego do pracowni drukarskiej w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile  w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców"- poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania

Metryka

Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie p.n. Dostawa sprzętu do pracowni drukarskiej w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców"- poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, ze względu na brak wpływu ofert.

Pliki do pobrania

Metryka

Zapytanie ofertowe 1/2022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 drukarki 3d FFF, 2 skanerów 3d, materiałów eksploatacyjnych do obróbki wydruków 3d (filamenty), 1 skanera poligraficznego, poligraficzne przyrządy kontrolno-pomiarowe, 1 densytometru refleksyjnego, 1 aparatu fotograficznego do pracowni drukarskiej w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile  w ramach projektu "Teatralna stawia na zawodowców"- poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów w Powiecie Pilskim dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Metryka

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Plany postępowań o udzielenie zamówień.

Pliki do pobrania

Metryka
  • data utworzenia strony: 27-12-2021 | 12:23
  • data ostatniej modyfikacji: 31-05-2022 | 14:43